Látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos szolgáltatásaink

Szakembereink 2011 óta nyújtanak szakmai tanácsadást és támogatást a Látvány-csapatsport pályázatok terén.

MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?

SPORTFEJLESZTÉSI
PROGRAM
ELŐKÉSZÍTÉSE

SPORTCÉLÚ
INGATLANFEJLESZTÉSRE
IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK,
FELÚJÍTÁSOK

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
TERVEZÉSE

KÖNYVVIZSGÁLÓI
SZOLGÁLTATÁS

PÁLYÁZTATÁS,
KÖZBESZERZÉSI
SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Sportfejlesztési program
előkészítése

Az előzetes egyeztetések alapján megvizsgáljuk a sportszervezet támogatásra való jogosultságát, egyeztetjük az elérhető támogatási célokat. Szoros együttműködés után elkészítjük a Szövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, benchmark-rendszer és értékelési elvek alapján megvalósítható sportfejlesztési programot.

A Sportfejlesztési Programmal
kapcsolatos ügyintézés

Szolgáltatásainkhoz tartozik, hogy a Sportfejlesztési Programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat koordináljuk. Folyamatos tájékoztatást adunk a változó jogszabályokról, az aktuálisan elvégzendő feladatok határ idejéről. Felhatalmazás esetén elvégezzük a módosítással és a hosszabbításokkal kapcsolatos teendőket, okiratok és egyéb dokumentumok teljeskörűségét és formai megfelelőségét ellenőrizzük, szükség esetén a dokumentáció kiegészítésére javaslatot teszünk. Kapcsolatot tartunk az adott sportági szakszövetséggel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával a Sportfejlesztési Programmal kapcsolatban felmerülő esetleges problémák kezelésére.

Negyedéves előrehaladási
jelentések

A megadott adatok alapján kidolgozzuk az előrehaladási jelentések formátumát, a megadott adatokat feltöltjük a kérelmi rendszerben és elkészítjük a szöveges indoklást.

Sportcélú ingatlanfejlesztésre
irányuló beruházások, felújítások

Teljeskörű szakmai támogatást és projektmanagement szolgáltatást nyújtunk (tervezés, tendereztetés, lebonyolítás, elszámolás) a látvány-csapatsport támogatásból megvalósuló sportcélú beruházások terén elő és utófinanszírozott beruházások esetében is.  A részelszámolásokhoz szükséges dokumentációt összeállítjuk és benyújtjuk, valamint napi szinten nyomon követjük a szoros stratégiai kapcsolatunknak köszönhetően az Emberi Erőforrások Minisztériumával. (300 milliós beruházások esetén). Továbbá a részelszámolások benyújtásánál finanszírozási szempontból a lehető legkedvezőbb megoldásokat alakítjuk ki.

Sportlétesítmények tervezése

Gyors és hatékony sportlétesítmény tervezési szolgáltatást nyújtunk a belső sportterek, például öltözők belsőépítészeti tervezéséig, az építési engedély megszerzésétől a megvalósulási tervek átadásáig. Széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünk a burkolat gyártókkal és kivitelezőkkel, mely folyamatosan bővülő piaci ismereteket eredményez, ennek segítségével már a kezdeti projektötlet kidolgozását is segíteni tudjuk.

Könyvvizsgálói
szolgáltatás

Könyvvizsgálói szakmai támogatás a Látvány-csapatsport pályázatokat illetően. Szerződött könyvvizsgálóink kizárólag a Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett könyvvizsgálók, akik nagy szakértelemmel rendelkeznek a látvány-csapatsport elszámolások terén.

Pályáztatás, közbeszerzési szolgálatok nyújtása

Ajánlatkérői oldalon közreműködünk teljes körű beszerzési, közbeszerzési, pályáztatási, versenyeztetési ajánlatok összeállításában és tanácsadásában.

SEGÍTJÜK TERVEI MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!